Ekspertët dhe drejtues të Agjencive Imobiliare ngrenë shqetësimin për paradoksin që po ndodh sot në sektorin e ndërtimit,
ku lejet po100-fishohen ndërsa stoku i apartamenteve është në rritje.
Sipas tyre, mund të shkojmë në kolaps ndërkohë që kërkoi kontrollimin e origjinës së parave që po përdoren në këtë sektori.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=xdD2jgFO-KQ

/Klan Plus