+355674074444
Rruga Shkelqim Fusha, Kodra Diellit, Tirane
info@perla.al

Commission

KOMISINONET PËR NDËRMJETESIM SHITJE-BLERJE-QIRA

NDËRMJETESIM SHITJE-BLERJE-QIRA:

Shërbim ndërmjetesimiTarifa e shërbimit të ndërmjetësimit
Shitje3 % e vlerës së transaksionit
Blerje1 % e vlerës së transaksionit
QiradhënieVlera e një qiraje të plotë mujore
Qiramarrje 50 % e vlerës së një qiraje të plote mujore 

Shënim: ÇDO PAGESË NË FAVOR TË AGJENSISË PËR SHERBIMET E OFRUARA, KRYHEN NËPERMJET BANKËS, KUNDREJTE FATURËS TATIMORE!

WhatsApp chat
0674074444