PERLA REAL ESTATE me një experience disa vjecare në tregun e ndërmejtësimit të pasurive të paluajtshme ju vjen në ndihmë klienteve të saj me ekspertët e më të mirë të fushës.

Trajtojmë çdo pronë me prioritet, japim opinionin tonë për maksimizimin e fitimit duke bërë një vlerësim dhe analizë prone për shitje apo qira.

Trajtojmë me kujdes çdo kërkesë për blerje apo qira, analizojmë kërkesat e klienteve tanë, japim opinionin tonë që të realizohet maksimizimi i përfitimit me buxhetin në dispozicion.

 Vlerësimi Pronave

Në praktiken e punës sonë ne Bazohemi në Standartet Europiane (EVS) dhe Standartet Ndërkombëtare (IVS) në mungesë të Standarteve Shqiptare.

Realizojmë një gamë të gjerë vlerësimesh si:

  • Apartamente
  • Shtepi private
  • Vila
  • Dyqane
  • Lokale
  • Kapanone
  • Objekte industrial
  • Prona komplekse
  • Tokë truall
  • Tokë bujqësore